ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ / ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Μεγαλιθικές κατασκευές

Χώρα & πόλη: Ελλάδα, Αθήνα
Τόπος διεξαγωγής: ΕΜΠ, Κτήριο Αβέρωφ, αμφιθέατρο 8
Ημερομηνία & ώρα: 2015/12/03, 18:30


Ομιλητής/ές: Μανόλης Κορρές, Καθηγητής ΕΜΠ

Ακύρωση
Αναβλήθηκε!