ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ / ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Μελέτη Ανάπτυξης και Συντήρησης του Αρχαιολογικού Πάρκου Κομμού

Χώρα & πόλη: Ελλάδα, Πιτσίδια (Κομμός), Φαιστός, Κρήτη
Τόπος διεξαγωγής: Πολιτιστικό Κέντρο Πιτσιδίων
Ημερομηνία & ώρα: 2015/01/22, 18:30


Ομιλητής/ές: James Stratis