ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ / ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Metallic status symbols from Cypriot Early Iron Age élite burials (LC IIIB/CG) – Helmets, shepherd’s crooks, mace heads and tridents as indicators for social rank and élite self-conception within Cypriot society of the late 2nd and early 1st Millennium B.C.

Χώρα & πόλη: Κύπρος, Λευκωσία
Ημερομηνία & ώρα: 15/04/2019 - , 19:30


Ομιλητής/ές: C. Vonhoff