ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ / ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Middle Helladic Dawn to Mycenaean Palatial Dusk: Conceptualizations and Transformations in the Spatial Expressions of Mortuary Prestige in the Southwestern Peloponnese

Χώρα & πόλη: ΗΠΑ, Νέα Υόρκη
Τόπος διεξαγωγής: The New York Bronze Age Colloquium
Ημερομηνία & ώρα: 24/02/2022, 13:00


Ομιλητής/ές: Βασίλης Πετράκης