ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ / ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Middle Pleistocene Hominids in Greece: a view from the Acheulean site of Rodafnidia on Lesvos

Χώρα & πόλη: Ελλάδα, Αθήνα
Τόπος διεξαγωγής: Βρετανική Σχολή Αθηνών, Upper House, Σουηδίας 52
Ημερομηνία & ώρα: 2015/05/04, 19:00


Ομιλητής/ές: Νένα Γαλανίδου (Πανεπιστήμιο Κρήτης)