ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ / ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Μιδέα. Η ανασκαφή και η ανάδειξη της Μυκηναϊκής Ακρόπολης

Χώρα & πόλη: Ελλάδα, Μιδέα
Τόπος διεξαγωγής: Μυκηναϊκή ακρόπολη Μιδέας
Ημερομηνία & ώρα: 2013/09/06, 19:00


Ομιλητής/ές: Α. Δημακοπούλου & Ν. Διβάρη-Βαλάκου