ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ / ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Minoan and Mycenaean Signet Rings

Χώρα & πόλη: Κροατία, Zagreb
Τόπος διεξαγωγής: Department of Archaeology, Faculty of Humanities and Social Sciences
Ημερομηνία & ώρα: 2012/04/17, 14:00


Ομιλητής/ές: Ingo Pini