ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ / ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Minoan Archaeology – Challenges and Perspectives for the 21st Century

Χώρα & πόλη: Γερμανία, Heidelberg
Τόπος διεξαγωγής: Institute of Classical Archaeology, University of Heidelberg, Heuscheuer (Lecture Hall I) Große Mantelgasse 2
Ημερομηνία & ώρα: 2011/03/23 - 2011/03/27

PROGRAMME

WEDNESDAY 23.03.2011

17:00 Registration

19:00 Welcome and Introduction

19:30 EVENING LECTURE: Eleni Hatzaki (Cincinnati), ‘Knossos and the Making of ‘Minoan’ Archaeology. Research Agendas and Results, Past, Present, Future’
afterwards: Reception

THURSDAY 24.03.2011

Section I – Dealing with ‘Minoans’: 111 Years of Minoan Archaeology

09:00-09:30 Nektarios Karadimas (Athens), ‘The Unknown Past of Minoan Archaeology: From the Renaissance until the Arrival of Sir Arthur Evans in Crete’

09:30-10.00 Ioannis Galanakis (Oxford), ‘Oxford to Knossos: Sir Arthur Evans’s Legacy and the Exhibition of the Minoan Past’

10:00-10:30 Bryan Burns (Wellesley), ‘The Minoan Body: Twentieth-Century Revivals Reconsidered’

10:30-11:00 COFFEE BREAK

Section II – Data in Progress: Exploring the Cretan Land- and Cityscape

11:00-11:45 KEYNOTE LECTURE: John Bennet (Sheffield), ‘Cityscapes, Landscapes, and Seascapes: Space and Place in Minoan Archaeology’

11:45-12:15 Kostas Chalikias (Heidelberg), ‘Chryssi Island: New Evidence on the Bronze Age Settlement Patterns of the Ierapetra Area’

12:15-12:45 Alessandra Ferraro (Naples), ‘A GIS Platform for the Protopalatial Site of Monastiraki (Amari Valley, Crete)’

12:45-14:15 LUNCH BREAK

14:15-14:45 Antonia Stamos (Philadelphia, presenting), Chryssa Sofianou (24th EPCA) and Thomas Brogan (INSTAP East Crete Study Center), ‘Making the Invisible Visible: Ground Penetrating Radar at Papadiokampos, Crete’

14:45-15:15 Sylviane Déderix (Louvain-la-Neuve & Rethymnon), ‘Capturing the Dynamics of the Minoan Mortuary Space in South Central Crete’

15:15-15:45 D. Matthew Buell (New York), ‘Minoan Cityscapes: Urban Planning in Neopalatial Society’

Section III – Let’s Come Together: Places and Spaces of Social and Ritual Interaction

15:45-16:30 KEYNOTE LECTURE: Clairy Palyvou (Thessaloniki), ‘Archaeology and Architecture: Different Disciplines in Common Tasks’

16:30-17:00 COFFEE BREAK

17:00-17:30 Giorgia Baldacci (Athens), ‘The Places and the Role of Consumption in MM II Phaistos’

17:30-18:00 Kathrin Müller (Berlin), ‘Defining Minoan ‘Cult Rooms’ – Past and Present Approaches to the Archaeology of Cult’

18:00-18:30 Mark S. Peters (Sheffield), ‘Between the Physical and Metaphysical: Exploring Aspects of Communication in the Temple Tomb at Knossos’

18:30-19:00 Panagiota A. Pantou (New York), ‘(De)Constructing Identities through Architecture in LM III Crete’

FRIDAY 25.03.2011

Section IV – Peer Pressure? Social Structures from a ‘Minoan’ Perspective

09:00-09:45 KEYNOTE LECTURE: Jan Driessen (Louvain-la-Neuve), ‘All in the Family? Identifying Minoan Social Structure’

09:45-10:15 Steve Karacic (Bryn Mawr), ‘Exotica and the Longboat: Mortuary Evidence for Heterarchical Structures in Prepalatial Mochlos’

10:15-10:45 Maria Mina (Nicosia), ‘Gender as a Gauge of Social Complexity? The Case of Pre-palace Society on Crete’

10:45-11:15 COFFEE BREAK

11:15-11:45 Sandra Lozano Rubio (Madrid), ‘Gender Asymmetries in Minoan Crete: a New Agenda’

11:45-12:15 Emily Anderson (Baltimore), ‘Connecting with Selves and Others: Varieties of Community – Making across Late Prepalatial Crete’

12:15-12:45 Luca Girella (Louvain-la-Neuve), ‘Diversity vs. Similarity. Exploring the Mortuary Evidence in Middle Minoan III’

12:45-13:15 Argyro Nafplioti (Athens), ‘Social Stratification in Middle Bronze Age Knossos: A Bioarchaeological Perspective’

13:15-14:30 LUNCH BREAK

14:30-15:00 Emmanouela Apostolaki (Athens), ‘On the Basic Social Unit of the Neopalatial Society’

15:00-15:30 Maud Devolder (Louvain-la-Neuve), ‘Manpower and Neopalatial Architecture. The Architectural Project as a Meaningful Experience’

Section V – Be(hav)ing ‘Minoan’: Negotiating Life and Death Through Practice and Performance

15:30-16:15 KEYNOTE LECTURE: Yannis Hamilakis (Southampton), ‘Bodily Senses, Emplaced Memories, and the “Emergence of the Palaces“ on Bronze Age Crete’

16:15-16:45 Ilaria Caloi (Venice), ‘Recreating the Past. Using and Re-using Tholos Tombs in Protopalatial Mesara (Crete)’

16:45-17:15 COFFEE BREAK

17:15-17:45 Anne Simandiraki-Grimshaw (Bath), ‘The Body Brand and Minoan Zonation’

18:00-18:30 Kathrin Soar (Nottingham), ‘Performing Death: Performance, Social Differentiation and Architectural Space in Early Minoan Cemeteries’

18:30-19:00 Maria Chountasi (Thessaloniki), ‘Performance Theory in Minoan Rituals & the Ambiguity of Minoan Symbols’

SATURDAY 26.03.2011

09:00-09:30 Celine Murphy (Kent), ‘Choreographed Frenzy: A Sequence of Steps towards the Understanding of Movement, Gesture and Dance in Minoan Iconography’

09:30-10:00 Katarzyna Zeman-Wiśniewska (Dublin), ‘A Portable Goddess. On Performative and Experiental Aspects of Figures and Figurines’

Section VI – Socialising Pots: the Informative Value of Vases in Understanding Social Issues

10:15-10:45 KEYNOTE LECTURE: Carl Knappett (Toronto), ‘Minoan Pottery: from Materials to Materiality’

10:45-11:15: COFFEE BREAK

11:15-11:45 Iro Mathioudaki (Athens), ‘Minoan Archaeology: the Pretence of Being through Perception, Retention and Recollection’

11:45-12:15 Andrea Vianello (Oxford), ‘Closed-Context Deposits and Middle Minoan Social Hierarchy’

12:15-12:45 Sebastian Traunmüller (Heidelberg), ‘Pots and Potters – Thoughts on Ceramic Technology and the Craftsmen behind the Product’

12:45-14:45: LUNCH BREAK

Section VII – ‘Minoans’ and the Others: Tracing Networks and Interaction in the Aegean

14:15-15:00 KEYNOTE LECTURE: Susan Sherratt (Sheffield), ‘”Minoans” and the Others’

15:00-15:30 Borja Legarra Herrero (Leicester), ‘Looking to the East, Thinking of the West: Contextualizing Cretan Early Bronze Age within Mediterranean Prehistory’

15:30-16:00 Angelos Papadopoulos (Athens), ‘Looking Back to the Earlier Interaction between Crete and Cyprus from an Eastern Mediterranean Perspective’

16:00-16:30 COFFEE BREAK

16:30-17:00 Manolis Mikrakis (Nicosia), ‘Cross-Cultural Aspects of Music Making in Minoan Crete’

17:00-17:30 Constance von Rüden (Bochum), ‘Minoan Style Reliefs from Tell el Dab`a – Technique, Iconography, and their Local Perception’

19:00: EVENING LECTURE: Aleydis van de Moortel (Tennessee), ‘The Middle Bronze Age Boat from Mitrou: First Light on Building Concepts and Seafaring Capabilities of Bronze Age Aegean Boats’

afterwards: Reception for participants and Visit of the Exhibition “Inseln der Winde” (Islands of the Winds), held at the Abgusssammlung of the Institute of Classical Archaeology

SUNDAY 27.03.2011

09:30-12:30 Round Table – chaired by Peter Warren (Bristol)

Διαβάστε το πρόγραμμα (.pdf 313kb)