ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ / ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Minoan Ontologies

Χώρα & πόλη: Βέλγιο, Brussels
Ημερομηνία & ώρα: 23/02/2021, 17:00


Ομιλητής/ές: Andrew Shapland (Ashmolean Museum)