ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ / ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Mitrou Archaeological Project, 2004-2024

Χώρα & πόλη: Ιταλία, Κατάνια
Τόπος διεξαγωγής: Palazzo Ingrassia, Aula Magna V. La Rosa
Ημερομηνία & ώρα: 10/05/2024, 17:30


Ομιλητής/ές: Aleydis Van de Moortel (University of Tennessee)

Σύνδεσμος διαδικτυακής παρακολούθησης

Συνδιοργάνωση: Scienze per il patrimonio e la produzione culturale και Centro di Archeologia Cretese, Universita di Catania