ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ / ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Μνημεία Μαραθώνος: από την Εποχή του Λίθου έως τους μεταβυζαντινούς χρόνους

Χώρα & πόλη: Ελλάδα, Νέα Μάκρη
Τόπος διεξαγωγής: κινηματοθέατρο ‘Αλίκη’ στο Πολιτιστικό Πάρκο Ν. Μάκρης (πρώην Αμερικ. Βάση), 34ο Km της Λεωφ. Μαραθώνος 196
Ημερομηνία & ώρα: 2015/05/24