ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ / ΣΥΝΕΔΡΙΑ

‘Moving up the property ladder’: Transformations and innovations in Aegean households and communities, 1200–600 BC

Χώρα & πόλη: Ελλάδα, Αθήνα
Τόπος διεξαγωγής: Σουηδικό Ινστιτούτο Αθηνών (Μητσαίων 9, Αθήνα)
Ημερομηνία & ώρα: 2014/01/31, 19:00


Ομιλητής/ές: Αναστασία Χριστοφιλοπούλου (Department of Greece and Rome, The Fitzwilliam Museum)