ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ / ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Multi-layered and Internally Supported Vessels from Early and Middle Minoan Phaistos: a Peculiar Case of Skilled Creativity in Bronze Age Crete

Χώρα & πόλη: Γερμανία, Χαϊδελβέργη
Ημερομηνία & ώρα: 28/01/2022, 14:00


Ομιλητής/ές: Simona Todaro