ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ / ΣΥΝΕΔΡΙΑ

My father Alfiros, archaeologist from Sweden

Χώρα & πόλη: Κύπρος, Λευκωσία
Τόπος διεξαγωγής: Αίθουσα "Καστελιώτισσα"
Ημερομηνία & ώρα: 2015/03/03, 19:00


Ομιλητής/ές: Per Westholm