ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ / ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Μύκονος προϊστορική. Χώρος και ανθρώπινη παρουσία: Η ιστορία της ανθρώπινης εγκατάστασης στο νησί και η ιστορία της σχετικής έρευνας

Χώρα & πόλη: Ελλάδα, Αθήνα
Τόπος διεξαγωγής: Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, Βασ. Κωνσταντίνου 48
Ημερομηνία & ώρα: 2015/01/20, 13:00


Ομιλητής/ές: Σωτήρης Ραπτόπουλος (Εφορεία Αρχαιοτήτων Άρτας)