ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ / ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Neolithic Alepotrypa Cave and the surrounding area: Past and present research

Χώρα & πόλη: Ελλάδα, Αθήνα
Τόπος διεξαγωγής: Σουηδικό Ινστιτούτο Αθηνών (Μητσαίων 9, Αθήνα)
Ημερομηνία & ώρα: 2014/03/21, 19:00


Ομιλητής/ές: Αναστασία Παπαθανασίου (Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας και Σπηλαιολογίας Νότιας Ελλάδας)