ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ / ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Νεολιθικό Σπήλαιο Αλεπότρυπα, Διρού. Μια συνολική επανεκτίμηση παλαιάς και νέας έρευνας

Χώρα & πόλη: Ελλάδα, Θεσσαλονίκη
Τόπος διεξαγωγής: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Ημερομηνία & ώρα: 05/05/2022, 19:00


Ομιλητής/ές: Αναστασία Παπαθανασίου