ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ / ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Νεολιθικός τρόπος ζωής και οργάνωση των πρώτων αγροτικών κοινοτήτων στη Μικρά Ασία: Συγκρίσεις με την Ελλάδα

Χώρα & πόλη: Ελλάδα, Αθήνα
Τόπος διεξαγωγής: Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, Αίθουσα Σεμιναρίων Ισογείου
Ημερομηνία & ώρα: 2015/06/16, 12:00


Ομιλητής/ές: Δρ Στέλλα Σουβατζή