ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ / ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Νύχτες Πανσελήνου. Πρώτη πανσέληνος Αυγούστου

Χώρα & πόλη: Αποδούλου Αμαρίου Ρεθύμνης
Τόπος διεξαγωγής: Αποδούλου (αρχαιολογικός χώρος)
Ημερομηνία & ώρα: 2012/08/02, 21:00