ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ / ΣΥΝΕΔΡΙΑ

O Χριστιανός Ζερβός και το ιστορικό και επιστημολογικό πλαίσιο του L’art des Cyclades

Χώρα & πόλη: Ελλάδα, Αθήνα
Ημερομηνία & ώρα: 18/02/2019, 19:00


Ομιλητής/ές: Γιώργος Βαβουρανάκης, ΕΚΠΑ & Δέσποινα Καταπότη, Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Περίληψη

Οργάνωση: Σύλλογος Φίλων Ιστορικού Αρχείου Αρχαιολογικής Υπηρεσίας

(να σημειωθεί ότι η διάλεξη μετατέθηκε από 11 Φεβρουαρίου στις 18 Φεβρουαρίου)