ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ / ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Ο οικισμός της Πρώιμης Εποχής Χαλκού στο Κορωπί: ανασκάπτοντας ένα πρώιμο αστικό κέντρο στα Μεσόγεια Αττικής

Χώρα & πόλη: Ελλάδα, Αθήνα
Ημερομηνία & ώρα: 28/02/2020, 19:00


Ομιλητής/ές: Κερασία Ντούνη (Εφορεία Αρχαιοτήτων Ανατολικής Αττικής) & Παναγιώτα Μιχαηλίδη (Εφορεία Αρχαιοτήτων Ανατολικής Αττικής)