ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ / ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Ο ρόλος της ελλαδικής χερσονήσου στις μετακινήσεις πληθυσμών και την πρώιμη κατοίκηση της Ευρασίας κατά την Παλαιολιθική περίοδο: θεωρητικές προσεγγίσεις, ερμηνευτικά μοντέλα και νέα δεδομένα από πρόσφατες έρευνες

Χώρα & πόλη: Ελλάδα, Θεσσαλονίκη
Τόπος διεξαγωγής: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Ημερομηνία & ώρα: 31/03/2022, 19:00


Ομιλητής/ές: Βαγγέλης Τουρλούκης