ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ / ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Ο ρόλος της Κύπρου στις θαλάσσιες επικοινωνίες στη Μεσόγειο κατά την Πρώιµη Εποχή του Σιδήρου

Χώρα & πόλη: Ελλάδα, Αθήνα
Τόπος διεξαγωγής: Σπίτι της Κύπρου, Ξενοφώντος 2Α
Ημερομηνία & ώρα: 14/03/2024, 19:00


Ομιλητής/ές: Νότα Κούρου (ΕΚΠΑ)