ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ / ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Οι ανασκαφές στον Άγιο Σωζόµενο και η κεντρική Κύπρος στην Ύστερη Εποχή του Χαλκού

Χώρα & πόλη: Ελλάδα, Αθήνα
Τόπος διεξαγωγής: Σπίτι της Κύπρου, Ξενοφώντος 2Α
Ημερομηνία & ώρα: 20/05/2024, 19:00


Ομιλητής/ές: Δέσποινα Πηλείδου