ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ / ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Opening a New Window onto the Western Mirabello: Archaeological Investigations at the Minoan Harbor of Khavania

Χώρα & πόλη: Ελλάδα, Παχεία Άμμος
Ημερομηνία & ώρα: 16/03/2022, 18:00


Ομιλητής/ές: Matt Buell & Rodney Fitzsimons