ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ / ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Oralité et écriture du golfe Arabo-Persique à l’Égée entre les Troisième et Second millénaires avant notre ère

Χώρα & πόλη: Ιταλία, Μιλάνο
Τόπος διεξαγωγής: IULM University
Ημερομηνία & ώρα: 29/09/2022 - 01/10/2022