ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ / ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Palais sans archives, archives sans palais: palais, archives et territoires en Egée et en Orient

Χώρα & πόλη: Γαλλία, Nanterre
Τόπος διεξαγωγής: MAE, salle du conseil
Ημερομηνία & ώρα: 2015/11/17

Session du matin sous la présidence de J.-Cl. Margueron

Introduction: M. Del Freo (CNR, Rome), Archives et palais
dans le monde mycénien: quelques réflexions
1. Archives sans palais
B. Lafont (CNRS) et C. Lecompte (CNRS), À propos des
«palais» (e2-gal) sumériens
A. Tenu (CNRS), Le contexte archéologique des archives
médio-assyriennes
St. Jakob (Université de Heidelberg), Le ‘palais’ (ekallu)
médio-assyrien. Un centre politique et administratif

Session de l’après-midi sous la présidence de P. Darcque

2. Palais sans archives
L. Cousin (Paris I), L’occupation des palais de Babylone au
VIème siècle d’après la répartition de la documentation textuelle
O. Venture (EPHE),Le palais de Yinxu à Anyang (1400-1050 av.
n. ère): un palais sans archives

3. Palais et archives
P. Butterlin (Paris I), Recherches récentes sur le secteur des
palais à Mari (2005-2010)
Fr. Rougemont (CNRS) et J. P. Vita (CSIC), Palais et archives: organisation administrative
des palais dans le monde mycénien et à Ougarit
M. E. Alberti (Rome) et A. Karnava (université de Vienne),
Palais, résidences et archives: le maillage des territoires en Crète à
l’époque minoenne

Fr. Joannès (Paris I), Conclusions et synthèse de la table ronde.