ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ / ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Παλαιολιθικές έρευνες στην Ελλάδα στα πλαίσια του PaGE Project:: προκαταρκτικά αποτελέσματα

Χώρα & πόλη: Ελλάδα, Αθήνα
Τόπος διεξαγωγής: Φιλοσοφική Σχολή, Πανεπιστημιόπολη Ζωγράφου, Αίθουσα 421
Ημερομηνία & ώρα: 2014/04/24, 16:30


Ομιλητής/ές: Βαγγέλης Τουρλούκης (Μεταδιδακτορικός ερευνητής, Πανεπιστήμιο Tübingen)