ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ / ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Παρουσίαση για τη μελέτη ανάπτυξης αρχαιολογικού πάρκου Κομμού

Χώρα & πόλη: Ελλάδα, Κομμός (Κρήτη)
Τόπος διεξαγωγής: Πολιτιστικός Σύλλογος Πιτσιδίων-Ματάλων
Ημερομηνία & ώρα: 2014/01/22, 18:30


Ομιλητής/ές: James Stratis