ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ / ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Pavlopetri – the Sunken City Explored

Χώρα & πόλη: Ελλάδα, Αθήνα
Ημερομηνία & ώρα: 08/11/2022, 19:00


Ομιλητής/ές: Chrysanthi Gallou, Jon Henderson και Bill Cavanagh