ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ / ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Ποια είναι η πραγματική Πύλος

Χώρα & πόλη: Ελλάδα, Αθήνα
Ημερομηνία & ώρα: 23/04/2018, 19:00


Ομιλητής/ές: Γεώργιος Στ. Κορρές, Ομότιμος καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών

Οργάνωση: Εταιρία Φίλων Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου