ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ / ΣΥΝΕΔΡΙΑ

PlantCult: Investigating the Plant Food Cultures of Ancient Europe Completion of ERC project PlantCult meeting

Χώρα & πόλη: Ελλάδα, Θεσσαλονίκη
Ημερομηνία & ώρα: 28/02/2022