ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ / ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Postgraduate Cypriot Archaeology Conference (POCA) 2012

Χώρα & πόλη: Γερμανία, Erlagen
Τόπος διεξαγωγής: Hörsaal (lecture hall) C, Philosophisches Seminargebäude/University of Erlangen
Ημερομηνία & ώρα: 2012/11/23 - 2012/11/25