ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ / ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Πού αρχίζει το παρελθόν μας; Η συγκρότηση της επιστήμης της Παλαιοανθρωπολογίας και της Παλαιολιθικής Αρχαιολογίας στην Ελλάδα

Χώρα & πόλη: Ελλάδα, Αθήνα
Τόπος διεξαγωγής: Μουσείο Ιστορίας Πανεπιστημίου Αθηνών, Θόλου 5 (Πλάκα)
Ημερομηνία & ώρα: 2014/02/01, 09:30