ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ / ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Πρακτικές και χώροι παραγωγής και κατανάλωσης μακρολιθικών αντικειμένων στη Νεολιθική Αυγή Καστοριάς

Χώρα & πόλη: Ελλάδα, Αθήνα
Τόπος διεξαγωγής: Ένωση Αρχαιολόγων Ελλάδας “Ηώς”
Ημερομηνία & ώρα: 25/11/2020, 19:00


Ομιλητής/ές: Τ. Μπεκιάρης (Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης) & Γ. Στρατούλη (Εφορεία Αρχαιοτήτων Κιλκίς)

Εγγραφή
(Ζoom meeting id: 820 1035 0751)