ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ / ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Precious Metal Objects from the Cemetery of Petras: Luxury and Magic

Χώρα & πόλη: Ελλάδα, Παχειά Άμμος
Τόπος διεξαγωγής: Στην αυλή του Ινστιτούτου
Ημερομηνία & ώρα: 31/05/2019, 20:30


Ομιλητής/ές: Susan Ferrence & Alessandra Guimlia-Maier