ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ / ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Presentation of the book Petras, Siteia: 25 years of excavations and studies

Χώρα & πόλη: Ελλάδα, Αθήνα
Τόπος διεξαγωγής: Ινστιτούτο της Δανίας, Χαιρεφώντος 14, Πλάκα
Ημερομηνία & ώρα: 2013/04/19, 19:00