ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ / ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Prices and values of metals in the Late Bronze Age Eastern Mediterranean markets

Χώρα & πόλη: Κύπρος, Λευκωσία
Ημερομηνία & ώρα: 15/02/2021, 19:30


Ομιλητής/ές: Georgios Papasavvas (Associate Professor, Classical Archaeology)

Ερευνητική Μονάδα Αρχαιολογίας – Πανεπιστήμιο Κύπρου

Εγγραφή