ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ / ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Professor John Bennet (Director, BSA), “The Work of the School in 2017” and Professor Colin Renfrew and Dr Michael Boyd (University of Cambridge), “The sanctuary on Keros and the settlement of Dhaskalio in the light of recent research”

Χώρα & πόλη: Ελλάδα, Αθήνα
Τόπος διεξαγωγής: Εν Αθήναις Αρχαιολογική Εταιρεία, Πανεπιστημίου 22
Ημερομηνία & ώρα: 15/02/2018, 19:00