ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ / ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Προϊστορικές έρευνες στην Ανατολική Θεσσαλική πεδιάδα κατά την τελευταία εικοσαετία

Χώρα & πόλη: Ελλάδα, Θεσσαλονίκη
Τόπος διεξαγωγής: Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης, Αίθουσα Μανόλης Ανδρόνικος
Ημερομηνία & ώρα: 16/01/2019, 19:00


Ομιλητής/ές: Γιώργος Τουφεξής, Εφορεία Αρχαιοτήτων Λάρισας