ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ / ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Πρόσφατες έρευνες της ΚΣΤ΄ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων

Χώρα & πόλη: Ελλάδα, Αθήνα
Τόπος διεξαγωγής: Βρετανική Σχολή Αθηνών
Ημερομηνία & ώρα: 2013/05/27, 19:00


Ομιλητής/ές: Δρ. Στέλλα Χρυσουλάκη (ΚΣΤ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων)