ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ / ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Re- searching for the EIA Greece: bronze votive offerings from the sanctuary of Enodia at ancient Pherae

Χώρα & πόλη: Αγγλία, Oxford
Τόπος διεξαγωγής: Lecture room, Institute of Archaeology, 36 Beaumont Street
Ημερομηνία & ώρα: 2012/02/07, 13:00 - , 14:00


Ομιλητής/ές: Vana Orfanou, University College London