ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ / ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Recent archaeological activities at prehistoric Thorikos (Lavreotiki, Attica) by the Belgian School at Athens

Χώρα & πόλη: Ελλάδα, Θεσσαλονίκη
Τόπος διεξαγωγής: Τμήμα Αρχαιολογίας-Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Ημερομηνία & ώρα: 22/04/2021, 19:00


Ομιλητής/ές: Sylviane Déderix (Καθολικό Πανεπιστήμιο Louvain)