ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ / ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Recent Evidence for Interconnections between the Aegean and Tel Atchana (ancient Alalakh) from the Middle Bronze into the Iron Age

Χώρα & πόλη: Ηνωμένο Βασίλειο, Λονδίνο
Τόπος διεξαγωγής: University of London School of Advanced Study – Institute of Classical studies, Mycenaean Seminar
Ημερομηνία & ώρα: 16/03/2022, 15:30


Ομιλητής/ές: Robert Koehl