ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ / ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Recent excavations at Azoria in eastern Crete

Χώρα & πόλη: USA, Chapel Hill
Τόπος διεξαγωγής: Murphey Hall 104, UNC Chapel Hill
Ημερομηνία & ώρα: 27/09/2018, 17:00


Ομιλητής/ές: Donald Haggis (UNC Chapel Hill)