ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ / ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Reconstructing the coastal network between eastern Attica and Kea during the Early Bronze Age II period: a view from the pottery

Χώρα & πόλη: Ελλάδα, Αθήνα
Τόπος διεξαγωγής: Ιρλανδικό Ινστιτούτο Ελληνικών Σπουδών στην Αθήνα, Νοταρά 51α
Ημερομηνία & ώρα: 2013/04/29, 19:30


Ομιλητής/ές: Margarita Nazou (University College London)