ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ / ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Regional Connectivity, Technological Exchange and Stone Working in Late Bronze Age Greece

Χώρα & πόλη: Κροατία, Zagreb
Τόπος διεξαγωγής: Conference Hall, Faculty of Humanities and Social Sciences
Ημερομηνία & ώρα: 2015/05/06, 18:30


Ομιλητής/ές: Nicholas Blackwell (American School of Classical Studies at Athens)