ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ / ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Regionalhandel und Fernverbindungen einer Insel. Äginas Kontakte in der Frühbronzezeit

Χώρα & πόλη: Ελλάδα, Αθήνα
Τόπος διεξαγωγής: Αυστριακό Αρχαιολογικό Ινστιτούτο Αθηνών (Λεωφόρος Αλεξάνδρας 26)
Ημερομηνία & ώρα: 2011/11/11, 19:00


Ομιλητής/ές: Dr. Lydia Berger (Fachbereich Altertumswissenschaften, Klassische und Frühägäische Archäologie, Universität Salzburg)