ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ / ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Religious Activity in the Palatial and Postpalatial Greek Mainland Sanctuaries, Cult Practice and Social Environment

Χώρα & πόλη: Ελλάδα, Αθήνα
Τόπος διεξαγωγής: Γερμανικό Αρχαιολογικό Ινστιτούτο Αθηνών (Φειδίου 1)
Ημερομηνία & ώρα: 2012/03/15, 18:00


Ομιλητής/ές: Δήμητρα Ρουσιώτη (Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκη)