ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ / ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Rethinking mobility, food, health and family in the Cretan Bronze Age: a bioarchaeological perspective

Χώρα & πόλη: Βέλγιο
Ημερομηνία & ώρα: 09/12/2021, 17:00


Ομιλητής/ές: Philipp W. Stockhammer (Ludwig Maximilian Uni., Munich)